Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory

18.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4
Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory

Mgr. Jana Rejtarová

Pojem „distanční smlouva”

Distanční smlouvy jsou smlouvy uzavírané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (adresovaný i neadresovaný tisk, katalogový prodej, telefon, elektronická pošta, internet, skype apod.). V případě, že spotřebitel podá objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen neprodleně potvrdit její obdržení. To však neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Současně musí podnikatel spotřebiteli poskytnout v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu .
 +420 222 539 333  zajicova@dashofer.cz