dnes je 21.7.2024

Input:

140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění účinném k 1.4.2009, platné do 31.12.2009

č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění účinném k 1.4.2009, platné do 31.12.2009
TRESTNÍ ZÁKON
ze dne 29. listopadu 1961
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
120/1962 Sb.
(k 27.12.1962)
vkládá § 194a
53/1963 Sb.
(k 17.7.1963)
mění § 203
184/1964 Sb.
(k 1.10.1964)
nepřímo, vylučuje promlčení trestního stíhání u některých trestných činů (viz § 67 a 68)
56/1965 Sb.
(k 1.8.1965)
mění, doplňuje
81/1966 Sb.
(k 1.1.1967)
vkládá § 170a
148/1969 Sb.
(k 1.1.1970)
mění 15 novelizačních bodů
45/1973 Sb.
(k 1.7.1973)
mění 22 novelizačních bodů
ÚZ 113/1973 Sb.
 
 
43/1980 Sb.
(k 24.4.1980)
mění § 21 odst. 2
10/1989 Sb.
(k 14.2.1989)
mění trestní sazbu v § 156a
159/1989 Sb.
(k 22.12.1989)
mění trestní sazbu v § 156a
159/1989 Sb.
(k 1.2.1990)
mění § 109, § 203; ruší § 101, § 110, § 178, § 211; vkládá § 169a, § 18a a § 181b; nová přechodná ustanovení
47/1990 Sb.
(k 1.3.1990)
mění § 177
84/1990 Sb.
(k 29.3.1990)
vkládá § 197b
175/1990 Sb.
(k 1.7.1990)
mění celkem 204 novelizačních bodů; nepřímo ruší § 197b, nová přechodná ustanovení
ÚZ 456/1990 Sb.
 
 
457/1990 Sb.
(k 30.10.1990)
mění § 175 odst. 1
545/1990 Sb.
(k 1.2.1991)
mění § 66, § 167, § 168; vkládá nové § 118a, § 124a, 124b a 124c
490/1991 Sb.
(k 3.12.1991)
mění § 177
557/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
mění celkem 54 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ÚZ 392/1992 Sb.
 
 
nález ÚS
z r. 1992, vyhlášený v částce č. 93
(k 15.10.1992)
ruší v § 260 odst. 1 část věty v závorce
290/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění celkem 115 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
38/1994 Sb.
(k 1.4.1994)
mění § 66, § 167, § 168; vkládá nové § 124d, § 124e a § 124f
ÚZ 65/1994 Sb.
 
 
nález ÚS
91/1994 Sb.
(k 20.5.1994)
ruší část § 102
152/1995 Sb.
(k 1.9.1995)
mění celkem 25 novelizačních bodů
152/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
vkládá § 27 písm. b), § 45 a § 45a; mění §78
19/1997 Sb.
(k 26.2.1997)
mění § 185 a § 186
nález ÚS
103/1997 Sb.
(k 7.5.1997)
ruší část ustanovení § 171 odst. 1 písm. d)
253/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
92/1998 Sb.
(k 1.10.1998)
mění § 178a
112/1998 Sb.
(k 1.7.1998)
mění § 62 odst. 1, § 167 odst. 1, § 187, § 188, § 188a, § 195
112/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění § 34 písm. j), vkládá nový § 187a
148/1998 Sb.
(k 1.11.1998)
mění § 66, § 89, § 105, § 106, § 107, § 166, § 167, § 168, § 178; ruší § 122 a § 173
167/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění § 195
96/1999 Sb.
(k 9.6.1999)
mění v § 160 odst. 3 a vkládá odst. 4, v § 161 mění odst. 2; vkládá nový § 162a
191/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění § 150 odst. 1
210/1999 Sb.
(k 5.10.1999)
v § 168 vkládá odst. 3
223/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění § 270 a § 272b; ruší § 269 a § 272a
238/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
v § 89 odst. 9 vkládá větu
305/1999 Sb.
(k 30.7.2000)
mění § 185 a § 262 odst. 1; vkládá § 185a
327/1999 Sb.
(k 28.12.1999)
mění § 67 odst. 1 písm. b) a v § 67a vkládá písm. d)
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
v § 86 vkládá větu
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění § 182 odst. 1 písm. a), § 239 odst. 1 písm. a) a § 239 odst. 2
101/2000 Sb.
(k 1.6.2000)
mění § 178 odst. 1 a 2
105/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění § 66, § 125 odst. 2, § 126, § 255 odst. 1; vkládá nové § 255a a § 256c
121/2000 Sb.
(k 1.12.2000)
mění § 152
405/2000 Sb.
(k 1.12.2000)
mění § 198a odst. 1, § 260 odst. 1, § 261; vkládá 261a
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
mění § 89 odst. 9
139/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
vkládá nový § 257b
144/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
mění § 62 odst. 1 a § 241
256/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
vkládá nový § 202a
265/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění celkem 33 novelizačních bodů
3/2002 Sb.
(k 7.1.2002)
mění § 168 odst. 3
134/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění celkem 33 novelizačních bodů
285/2002 Sb.
(k 1.9.2002)
mění 167 odst. 1 a vkládá nový § 209a
ÚZ 412/2002 Sb.
 
 
482/2002 Sb.
(k 15.11.2002)
mění § 20a odst. 2
218/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 26, 34, 40, 65, § 74, § 217; ruší § 75 až 87, vkládá § 217a a 217b
276/2003 Sb.
(k 31.3.2005)
v § 17 odst. 3 doplňuje slova
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 47 odst. 2, § 48, § 89 odst. 9, § 90 odst. 4, § 97 odst. 1 písm. a), § 288a odst. 1; vkládá v § 90 odst. 6
52/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
mění § 39a odst. 3 a § 39b odst. 5
91/2004 Sb.
(k 1.6.2004)
v § 34 vkládá písm. d), vkládá § 215a
537/2004 Sb.
(k 22.10.2004)
mění celkem 24 novelizačních bodů
587/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v části druhé mění nadpis hlavy jedenácté a ruší oddíl druhý
692/2004 Sb.
(k 31.12.2004)
v § 34 vkládá nové písm. f)
411/2005 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá nový § 180d a mění § 201
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 66, 167 a 168 nahrazuje slova, mění § 105, 106 a 107
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 167 odst. 1 a § 168 odst. 1; vkládá § 171d
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 89 odst. 8 vkládá slovo
135/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 171 odst. 1 vkládá nové písm. e)
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
v § 57 odst. 3 vkládá písm. e) a f)
227/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
vkládá § 209b
253/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění celkem 15 novelizačních bodů
267/2006 Sb.
(k 1.1.2013)
mění - dosud neuvedeno
314/2006 Sb.
(k 22.6.2006)
v § 181e v nadpisu a v odst. 2 ruší slova
320/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 29 vkládá odst. 4; mění v § 222 odst. 3, § 234 odst. 3, § 234a odst. 3, § 241 odst. 4 a § 242 odst. 4; ruší slova v § 235 odst. 3 a vkládá odst. 4
343/2006 Sb.
(k 1.10.2006)
mění § 26 odst. 4 písm. e) a § 202 odst. 1
178/2007 Sb.
(k 12.7.2007)
mění § 62 odst. 1, § 167 odst. 1, § 168 odst. 1, § 171a, § 171b, § 171c a vkládá nový § 171d
271/2007 Sb.
(k 1.12.2007)
mění § 205, vkládá nový § 205a a § 205b
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 66, § 89, § 126 a § 256b
122/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 49 odst. 1, § 62 odst. 1, § 125, § 160 odst. 1, 2, 3 a 4, § § 161 odst. 1, § 162 odst. 1 a 2 , § 162a odst. 2, § 163, § 166 odst. 1,§ 167 odst. 1, § 251, § 252 a § 252a; vkládá § 129a
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
§ 25, § 61 odst. 1; § 71, § 72, § 171 odst. 1; vkládá nový § 72a
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 171 mění nadpis, v odst. 1 ruší písm. e) a vkládá odst. 4
296/2008 Sb.
(k 18.10.2008)
mění § 209a odst. 1 a 2
52/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 178
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
HLAVA PRVNÍ
ÚČEL ZÁKONA
§ 1
Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob.
§ 2
Prostředky k dosažení účelu trestního zákona jsou pohrůžka tresty, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření.
HLAVA DRUHÁ
ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
§ 3
Trestný čin
(1)  Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně.
(2)  Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.
(3)  K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.
(4)  Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou.
Zavinění
§ 4
Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
a)  chtěl způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, nebo
b)  věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.
§ 5
Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
a)  věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
b)  nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
§ 6
K okolnosti přitěžující nebo k okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne,
a)  jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že tento zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné,
b)  jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy tento zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl.
§ 7
Příprava k trestnému činu
(1)  Jednání pro společnost nebezpečné, které záleží v organizování zvlášť závažného (§ 41 odst. 2) trestného činu, v opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému trestnému činu anebo v jiném úmyslném vytváření podmínek pro jeho spáchání, je přípravou k trestnému činu, jestliže nedošlo k pokusu ani dokonání trestného činu.
(2)  Příprava k trestnému činu je trestná podle trestní sazby stanovené na trestný čin, k němuž směřovala, jestliže tento zákon ve zvláštní části nestanoví něco jiného.
(3)  Trestnost přípravy k trestnému činu zaniká, jestliže pachatel dobrovolně
a)  upustil od dalšího jednání směřujícího k spáchání trestného činu a odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z podniknuté přípravy, nebo
b)  učinil o přípravě k trestnému činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z podniknuté přípravy, mohlo být ještě odstraněno. Oznámení je nutno učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení veliteli nebo náčelníku.
(4)  Ustanovením
Nahrávám...
Nahrávám...