dnes je 12.6.2024

Input:

200/1990 Sb., Zákon České národní rady o přestupcích, ve znění účinném k 31.5.2017, platné do 30.6.2017

č. 200/1990 Sb., Zákon České národní rady o přestupcích, ve znění účinném k 31.5.2017, platné do 30.6.2017
[zrušeno č. 250/2016 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. května 1990
o přestupcích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
337/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
ruší § 27 odst. 1 písm. b)
344/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
ruší § 37 odst. 1 písm. c)
359/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
ruší § 37 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2
67/1993 Sb.
(k 1.3.1993)
mění, doplňuje, též vypouští § 25 a § 26, § 91 a § 96, celkem 68 novelizačních bodů
ÚZ 124/1993 Sb.
 
 
290/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění
134/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
82/1995 Sb.
(k 1.6.1995)
mění, doplňuje
237/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění
279/1995 Sb.
(k 1.12.1995)
mění
289/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění
112/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění, doplňuje
168/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
121/2000 Sb.
(k 1.12.2000)
mění § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 2
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 46 odst. 1 a 2
151/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
v § 36 odst. 1 ruší písm. d), e) a f) a mění odst. 2
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 29, § 86 písm. c)
361/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 22, § 52 písm. c), § 54, § 86 písm. a)
370/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 24 odst. 1 doplňuje písm. f) a mění odst. 2)
nález ÚS
52/2001 Sb.
(k 28.2.2002)
ruší § 83 odst. 1
164/2001 Sb.
(k 18.6.2001)
v § 29 ruší písm. c), vkládá § 29a, doplňuje § 53
254/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
nové znění § 34
265/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
vkládá nový § 47a, v § 50 mění odst. 1 písm. a) a odst. 2
273/2001 Sb.
(k 2.8.2001)
v § 49 odst. 1 doplňuje písm. d) a e) a mění odst. 2
274/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
v § 34 odst. 1 doplňuje písm. f), g), h), i), j), k), l) a m) a mění odst. 2)
312/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
nové znění § 44
6/2002 Sb.
(k 1.4.2002)
v § 9 vkládá nový odst. 2, v § 10 odst. 1 ruší písm. b), v § 71 doplňuje písmeno d)
62/2002 Sb.
(k 1.4.2002)
mění, 42 novelizačních bodů
78/2002 Sb.
(k 1.4.2002)
mění § 9, vkládá § 9a, § 66 odst. 1 písm. a), v § 71 doplňuje písm. d), mění § 76 odst. 1 písm. d)
216/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
vkládá nový § 44a, v 86 mění písm. a)
259/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 23 odst. 1 písm. j) a k), § 86 písm. a)
285/2002 Sb.
(k 1.9.2002)
mění, v § 29 odst. 1 doplňuje písm. k) až m), mění odst. 2
311/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 21 odst. 1 doplňuje písm. j), v § 86 písm. d)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 13, § 34, vkládá § 47b, mění § 52, § 53, § 60, § 79, § 85, § 89, vkládá § 95a
ÚZ 334/2002 Sb.
 
 
218/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
nový § 26 (byl vypuštěn 67/1993 Sb.)
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
doplňuje text v § 29 odst. 1 a mění v odst. 2
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 10 odst. 1 písm. a) nahrazuje slova
47/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší § 23a a část ust. § 86 písm. a)
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 28 odst. 1 ruší písm. j) a k), v odst. 2 nahrazuje slova
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší § 88, včetně nadpisu
559/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší § 42a a 42b, v § 55 ruší odst. 3
586/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 43 odst. 1 ruší písm. a), b) a d), v § 86 písm. a) ruší slova
95/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
ruší § 36
379/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění 7 novelizačních bodů
392/2005 Sb.
(k 27.9.2005)
mění § 29 odst. 2 doplňuje větu a v § 86 mění písm. c)
411/2005 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 22, § 23, § 30, § 60 odst. 2, § 86 písm. d) bod 4
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
ruší § 27, mění § 52 písmeno b)
76/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
v § 34 odst. 1 ruší písm. f) až m), mění v § 34 odst. 2
80/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší slova v § 23 odst. 1 písm. a), b), h) - (po přečíslování písm. g)) a v § 86 písm. a); v § 23 odst. 1 ruší písm. i) až r) - (po přečíslování písm. h) až p))
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 68 odst. 4 vkládá slova
134/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění § 28
181/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ruší slova v § 23 odst. 1 písm. b) a písm. f), v § 23 odst. 1 ruší písm. v) až z)
213/2006 Sb.
(k 18.6.2006)
v § 42 odst. 1 mění písm. a)
216/2006 Sb.
(k 22.5.2006)
v § 32 odst. 1 ruší písm. a)
225/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ruší slova v § 23 odst. 1 písm. b), v § 23 odst. 1 ruší písm. c) a po přečíslování ruší slovo v § 23 odst. 1 písm. e)
226/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění v § 22 odst. 1 písm. d) a v § 22 odst. 3 písm. d); ruší v § 22 odst. 3 písm. e) a f); vkládá slova v § 22 odst. 4, v § 22 odst. 8 a v § 23 odst. 1 písm. i) - (po přečíslování písm. h)
215/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
mění § 22 a § 68 odst. 1
344/2007 Sb.
(k 1.3.2008)
mění v 24 odst.1 písm.c); přečíslovává poznámky pod čarou
376/2007 Sb.
(k 30.1.2008)
ruší § 40
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 10 odst. 1 písm. b) vkládá slova
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 21,§ 22 odst. 1 písm. i) a j), § 47 odst. 2, § 58, § 86 písm. a) a d); ruší v § 52 písm. b), § 54; nové přechodné ustanovení
309/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 23
314/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
ruší § 9a; mění § 71 písm.d)
484/2008 Sb.
(k 1.2.2009)
mění v § 42 odst. 1 a 2 a v § 86 písm. a)
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 21 odst. 1 písm. h), § 30 odst. 1 a 2, § 47 odst. 1 písm. a)
52/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
ruší § 26
306/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 49 odst. 2
346/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 85 odst. 2
150/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
ruší § 34
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 85 odst. 2
133/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
ruší § 22; mění § 57, § 68 odst. 1, § 86
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 28 odst. 1
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
vkládá nový § 58a
237/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 35
390/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 47 a § 86 písm. a)
494/2012 Sb.
(k 15.1.2013)
mění § 11, § 12 odst. 2, § 19 odst. 2, § 30 odst. 2, § 46 odst. 3, § 47, § 49 odst. 2, § 50 odst. 2, § 92 odst. 1; vkládá nový § 15a
102/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
mění § 23 odst. 1 a 2 a § 86 písm. d)
300/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění § 58 odst. 1 a § 86 písm. a)
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 28 odst. 1
308/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 18 odst. 1
204/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 13 odst. 2, § 17, § 19 odst. 3, § 20, § 35 odst. 1 písm. e), § 52 písm. b), § 57, § 58, § 58a, § 66 odst. 3 písm. f), § 76, § 77 a § 85
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 8 odst. 2, § 10 odst. 1 písm. b), § 47, § 49, § 50, § 66 odst. 4, § 68, § 69, § 72 písm. b), § 80, § 84 odst. 2 a 4, § 86, § 87 odst. 2; vkládá nové § 88, § 88a, § 91 a § 91a; nová přechodná ustanovení
267/2015 Sb.
(k 1.12.2015)
mění § 29 a § 86
48/2016 Sb.
(k 20.2.2016)
mění § 86 písm. d) bod 2
178/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
ruší § 31
191/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
ruší § 44a; mění § 86 písm. a); nové přechodné ustanovení
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 17 odst. 2 písm. a), § 30, § 58 odst. 2 písm. f), § 86 a § 91
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Základní ustanovení
Orgány státní správy a orgány obce (dále jen „správní orgány”) vedou občany k tomu, aby dodržovali zákony a jiné právní předpisy a respektovali práva spoluobčanů; dbají zejména o to, aby občané neztěžovali plnění úkolů státní správy a nerušili veřejný pořádek a občanské soužití.
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
§ 2
Pojem přestupku
(1) Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.
(2) Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací
a) přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem nebo
b) nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.
Zavinění
§ 3
K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.
§ 4
(1) Přestupek je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
a) věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že tento zájem neporuší nebo neohrozí nebo
b) nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
(2) Přestupek je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
a) chtěl svým jednáním porušit nebo ohrozit zájem chráněný zákonem nebo
b) věděl, že svým jednáním může ohrozit zájem chráněný zákonem, a pro případ, že jej poruší nebo ohrozí, byl s tím srozuměn.
(3) Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých osobních poměrů povinen.
§ 5
Věk a nepříčetnost
(1) Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku.
(2) Za přestupek není odpovědný, kdo pro duševní poruchu v době jeho spáchání nemohl rozpoznat, že jde o porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem, nebo nemohl ovládat své jednání. Odpovědnosti se však nezbavuje ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, byť i z nedbalosti, požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky.1)
§ 6
Porušení povinnosti uložené právnické osobě
Za porušení povinnosti uložené právnické osobě odpovídá podle tohoto zákona ten, kdo za právnickou osobu jednal nebo měl jednat, a jde-li o jednání na příkaz ten, kdo dal k jednání příkaz.
Působnost zákona
§ 7
(1) Odpovědnost za přestupek se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele příznivější.
(2) Pachateli lze uložit pouze takový druh sankce, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o přestupku rozhoduje.
(3) O ochranném opatření se rozhodne podle zákona účinného v době, kdy se o ochranném opatření rozhoduje.
§ 8
(1) Podle tohoto zákona nebo jiného zákona se posuzuje přestupek, který byl spáchán na území České republiky.
(2) Podle tohoto zákona se posuzuje též přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a přestupek proti majetku podle § 50, který spáchal v cizině státní občan České republiky anebo cizinec,2) který má
Nahrávám...
Nahrávám...