dnes je 20.6.2024

Input:

284/2009 Sb., Zákon o platebním styku, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 284/2009 Sb., Zákon o platebním styku, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 22. července 2009
o platebním styku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
156/2010 Sb.
(k 5.6.2010)
mění § 84, § 115, § 116, § 117, § 125, § 133, § 137 a vkládá nový § 136a
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění, celkem 179 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 37 odst. 1 písm. d)
37/2012 Sb.
(k 31.1.2012)
mění § 62, § 73d písm. b) a § 73f; nová přechodná ustanovení
261/2014 Sb.
(k 1.12.2014)
mění, celkem 28 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
261/2014 Sb.
(k 1.2.2015)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění, celkem 25 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
452/2016 Sb.
(k 13.1.2017)
mění § 135, § 135a; vkládá nový § 133b
452/2016 Sb.
(k 1.3.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části šesté
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a)  činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,
b)  účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování,
c)  práva a povinnosti poskytovatelů platebních služeb (dále jen „poskytovatel”) a uživatelů platebních služeb (dále jen „uživatel”),
d)  práva a povinnosti vydavatelů elektronických peněz (dále jen „vydavatel”) a držitelů elektronických peněz (dále jen „držitel”),
e)  práva a povinnosti podnikatelů, kteří prostřednictvím internetových stránek srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli (dále jen „provozovatel srovnávacích stránek”),
f)  používání jednotného označení k označení služeb spojených s platebním účtem,
g)  postup při změně platebního účtu,
h)  přístup k platebnímu účtu.
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  platební transakcí vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků, ledaže se nejedná o platební službu (§ 3 odst. 3),
b)  platebním účtem účet, který slouží k provádění platebních transakcí,
c)  peněžními prostředky bankovky, mince, bezhotovostní peněžní prostředky a elektronické peníze,
d)  platebním prostředkem zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi poskytovatelem a uživatelem, které jsou vztaženy k osobě uživatele a kterými uživatel dává platební příkaz,
e)  bezhotovostním obchodem s cizí měnou nákup nebo prodej peněžních prostředků v české nebo cizí měně za peněžní prostředky v jiné měně, jestliže jsou peněžní prostředky od uživatele přijaty nebo uživateli dány k dispozici bezhotovostně,
f)  inkasem převod peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo svému poskytovateli,
g)  úhradou převod peněžních prostředků z platebního účtu plátce na platební účet příjemce na základě platebního příkazu, který dává plátce přímo svému poskytovateli,
h)  trvalým příkazem platební příkaz plátce k provádění převodů peněžních prostředků z platebního účtu plátce v předem určených dnech nebo v pravidelně se opakujících intervalech,
i)  možností přečerpání výslovné ujednání smluvních stran o zpřístupnění peněžních prostředků, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele,
j)  překročením faktické zpřístupnění více peněžních prostředků, než je zůstatek na platebním účtu nebo než je smluvená možnost přečerpání,
k)  službou spojenou s platebním účtem platební nebo jiná služba poskytnutá v souvislosti s otevřením nebo vedením platebního účtu, včetně překročení, možnosti přečerpání, vydávání nástrojů uvedených v § 3 odst. 3 písm. c) bodech 1 až 3 a platebních transakcí prováděných
Nahrávám...
Nahrávám...